Skolen for Bæredygtighed


Visionsprojekt


Jesper Kusk Arkitekter har i samarbejde med Samsø Frie Skole udviklet et visionsprojekt for - Skolen for Bæredygtighed ved Bisgaard på Samsø.

 

Samsø Frie Skole har lejet Bisgaard Forte, som rummer de historiske rester af en bispe- og kongeborg og bærer på en stor og vigtig kulturarv. Formålet med at leje Bisgaard er skabe et sted for fællesskaber, hvor lokalsamfundet kan mødes og børn gå i en skole, som er tæt forbundet til naturen. En skole der fremmer udendørs undervisning og hvor læring om naturen foregår i naturen.

 

Bisgaard er smukt placeret i kystnær landzone, hvilket begrænser mulighederne for at bygge på Bisgaard, derfor påtænker skolen at rykke undervisningen ind i den store gamle lade, der hører til Bisgaard. En lade der gemmer på den smukkeste trækonstruktion, projektet er således udformet med størst mulig respekt for de eksisterende trækonstruktioner.


Projektet er bygget op omkring konceptet ”bokse i laden”. Boksene er designet som mobile trækonstruktioner, hvor antallet er skalerbart, hvor byggematerialer er bæredygtige, hvor genbrug af ladens materialer indtænkes og hvor undervisningen fordrer udelivet og kontakten til naturen. Boksene er disponeret i en fast rytme, der følger den eksisterende trækonstruktion, hvilket skaber interessante nye rumligheder, samtidigt med at den eksisterende konstruktion og ladens kulturarv respekteres. Med store nye ovenlys sikres der godt dagslys overalt i den gamle lade, og der opstår en serie af forbundne fællesskaber, der giver plads til nye former for undervisning, leg, dans samt kroge hvor der er plads til fordybelse. Omkring det centralt placeret køkken skabes et stort indre torv, hvor der er rum til at samle mange mennesker til både foredrag, koncerter og større skole- eller kulturarrangementer. I den gamle lade vil der være plads til de store

og de små, skolebørn og lokalsamfundet, lokalbeboere og verdensborgere, kort sagt her er der plads til alle typer af fællesskaber.


Projektet er udviklet i samarbejde med Samsø Frie Skole.