HAVTORN OG HAVUDSIGT - NATURNÆR OVERNATNING PÅ HØSTET


Helhedsplan

 

I en inspirerende dialog med ejerne Camilla og Mads Meisner har Jesper Kusk Arkitekter i samarbejde med VEGA Landskab og Sightseers udviklet en ny helhedsplan for HØSTET.

 

Havtornsmarkerne og havudsigten er stedets største landskabelige potentialer som sammen med skov og sø danner udgangspunkt for nye ruter rundt i området og små steder til uformelt ophold, tæt på naturen.

 

Gårdbutik, cafe, og lounge til "drinks på landet" får en bedre tilgængelighed og flere opholdsmuligheder, og herfra leder stier gennem havtornsmarkerne frem til bålplads og teltpladser i skovbrynet.  

 

I den gamle landbrugsbygning er der indtænkt naturnær overnatning i form af hytter i laden. Hytterne placeres imellem ladens karakteristiske spær, uden at ændre på den eksisterende konstruktion. Derved fremstår hytterne som nye elementer, der indpasser sig den eksisterende konstruktion, uden at ændre på det eksisterende – med respekt for den eksisterende kulturarv og dens fortælling om tidligere tiders brug.

 

Tak til Dansk Kyst- og Naturturisme og HØSTET for at tage os med på denne spændende rejse.

 

Projektet har modtaget støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.