Follo Museum og Verkstedstun


Åben konkurrence 2020.


Visionen med projektet har været at skabe en levende og inviterende museums- og verkstedspark, som skaber de bedste rammer for formidling og udvikle af det traditionsbårne håndværk. På dette sted skal kommende generationer af håndværkere og specialister udvikle og formidle deres kundskaber. Her findes værksteder, som udfolder håndværket og oplyser det omgivende samfund om vores fælles kulturarv.

 

Projektets hovedgreb er bygget op omkring et ny samlende Museums- og Verkstedstun, som samler de nye værksteder med det eksisterende museum, omkring en centralt placeret gårdsplads. Bygningerne og de nære udearealer tilpasser sig alle landskabets terrænfald, så gulvkoter og udendørs forbindelser følger terrænet, mens enkle rampeforløb sikrer tilgængelighed for alle.


Med dette hovedgreb ønsker vi, at Follo museum og de nye Verksteder skal række ud i verden og fortælle en samlet historie om stedet og det traditionsbårne håndværk. Det samlede anlæg får en ny fælles indgang fra den højtliggende nord-vestlige del af grunden mod parkeringspladsen. Den nye indgang markerer sig tydeligt mod både Belsjøvejen og P-pladsen og den inviterende brede passage mellem de nye bygninger, danner «port» til gårdspladsen og dermed hele friluftsmuseet. Helt i tråd med museets fokus på funktionalitet og «det ærlige håndværk» er indgangspartiet dermed en integreret, lavmælt gestus, der venligt inviterer alle indenfor.


Projektet er udviklet i samarbejde med MOE og VEGA Landskab.