Sjælsøhallen


Jesper Kusk Arkitekter har i samarbejde med Sjælsø Medborger Forening tegnet et visions- og transformationsprojekt for den eksisterende Sjælsøhal i Birkerød.

 

Det er projektets vision at skabe både indendørs og udendørs faciliteter for alle aldersgrupper. De nye imødekommende faciliteter byder borgere fra hele området velkommen i lyse venlige og fleksible rumligheder i et multianvendeligt hus, som både kan rumme den nuværende børnehave og det kommende aktivitets- og medborgerhus.

 

Her er rum for byens mange foreninger, der mangler det store rum, hvor de kan samles. Her mødes løbeklubbens medlemmer, og her er plads til foreningslivet, de ensomme og de skæve. Hallen rummer plads til de store og de små fællesskaber. Her findes der arealer med plads til alt fra det lokale foreningsliv, julemarked, fællesspisning, dans og sang samt små nicher, hvor man kan sidde uforstyrret med en god bog og opleve stedets energi og liv.

 

Mod vest etableres ”Skovterrassen”, der både ind­byder til ophold og til aktivitet imellem stammerne. Herfra er der udsigt mod det grønne område, der løber hele vejen til Sjælsøen. Mod øst anlægges som et centralt element en stor vestvendt amfi- og træningstrappe, der giver mulighed for samling og træning.

 

Grundens forskellige nedslag bindes sammen af en aktivitetssti, der forbinder nord med syd og undervejs skifter karakter og sværhedsgrad, for til sidst at koble sig på Sjælsøstien.

 

Projektet indebærer en transformation af Sjælsøhallen som vi kender den i dag. Igennem en moder­nisering og om disponering af hallen og nærområdet omkring hallen - vil stedet blive til glæde og gavn for byens borgere. I kraft af hallens placering tæt ved den grøn­ne kile der fører til Sjølsø via Sjælsøstien, men samti­dig tæt ved skolen og de mange parcelhuskvarterer, er stedet ideelt som aktivitets- og medborgerhus, en slags moderne forsamlingshus for nærområdet.