Arnegårdsvej 12


Projektet omfatter opførelse af et nyt dobbelthus til en familie med 4 børn. Et centralt omdrejningspunkt for opgaven har været at tilpasse arkitekturen til den eksisterende bebyggelse, udnytte grundens potentialer samt skabe de optimale rammer for familiens dagligdag i en åben og imødekommende bolig.

 

For at kunne realisere et dobbelthus på matriklen, var det et design krav, at en ny bebyggelse skulle tage afsæt i den eksisterende bebyggelse på grunden, både hvad angår geometri og materialer. For at skabe størst mulig harmoni mellem nyt og gammelt, er huset ud mod Arnegårdsvej opført i gule mursten, mens tagene beklædes med sort tagpap.

 

Mod syd ud mod den private have skifter bebyggelsen fra en murstensfacade til en træfacade. Der er tale om en varmebehandlet træbeklædning, som over tid vil blive sølvgrå og passe fint til den gule mursten ud mod Arnegårdsvej. Bebyggelsen mod haven opføres ligeledes som et saddeltagshus, som er typisk for husene i området og den kontekst som huset bliver en del af.


Udsigt og soltimer har været styrende for disponeringen af husets arealer. Det samlende opholdsareal med køkken og stuen er placeret i stueetagen mod syd, med store vinduespartier ud mod haven og med adgang til en stor sydvestvendt terrasse.